Hyundai Nhập Khẩu HD240 – Tải Trọng 16,4 Tấn

Hãng: Hyundai

Sản Xuất: Hàn Quốc

Tải trọng: 16,4 tấn

Kích thước Thùng: 7400 x 2230 x 2150 mm