Hyundai Solati Limousine Dcar 12 Ghế – Solati DCar Hạng Thương Gia

Hãng SX: Hyundai

Tên SP: Solati DCar Hạng Thương Gia

Số Ghế: 12 chỗ