Xe Tải Van Dongben X30 V5M – Tải Van 5 Chổ 490KG

Hãng SX: DONGBEN

TÊN SP: Xe Tải Van X30 V5M

Số chổ ngồi: 05

Tải Trọng: 490KG